Tuesday, March 06, 2007

Some 3/6/07 referrals:

Shania - Fu Bao Jun, 14 mos, Fuling SWI Chongqing
Waiting for Melina - Lian Ai Ning, 7 mos, Guangdong
Journey to Lindsey - Lindsey Jean Zhi-bin, 10 mos, Guangdong
Journey to Jaiden - Ling Qian Huhan, 10 mos, Jiangxi province
For Zoey - Jin Chun Hua, 11 mos, Jiangxi
Meaghan Grace - Zhu Min Zhu, 14 mos, Guangdong
Table for 6 Elaina Rae - Xi Zhen Rong, 7 mos, Kunming SWi, Yunnan
Ainsley's MeiMei - Yue Meng Ru, 7 mos, Jiangxi
Christiana - Fu Bao Fang, 9 mos, Fuling SWI, Chongqing
Countdown to Caroline! - Ling Cha Jian, 8 mos, Jiangxi
Beatrice - Baohong Fu, 10 mos, Fuling SWI, Chongqing
Journey to Caty - Huang Wang Cui, 7 mos, Hubei
Emily & Rachel's Dad - daughter, 12 mos, Gunagdong
Our Magical Mystery Tour - Fu Hao Huang, 21 mos, Hubei
Bringing Home Peanut - Feng Xiaojiong, 7 mos, Fengcheng SWI, Jiangxi
Here's Isabelle! - Isabelle, 14 mos, Chongqing
Journey to Maya Lily - Lian Bao Yan, 11 mos, Guangdong
And Mia Makes 3 - Feng Xiao Lei, 8 mos, Jiangxi
Mallory
Jae Lyn
Cora-li